Chronimy Twoją prywatność pozwól nam robić to jeszcze lepiej!

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania, kolejne wyślij do nas mailem, odpowiemy i uzupełnimy poniższą stronę.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Instytut Gestalt Sp. z o. o. ul. Krótka 6, 32-080 Zabierzów www.instytutgestalt.pl
adres e-mail: gestalt@gestalt.pl

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych produktów i usług Instytutu Gestalt.

Jak cofnąć zgodę?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Instytutowi Gestalt w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Instytut Gestalt jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Instytutu Gestalt, tj. marketing bezpośredni swoich produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Instytutu Gestalt dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, a także przenieść je do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (tj. marketing własnych produktów lub usług Instytutu Gestalt) to jedynie do czasu wniesienia sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Gestalt?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak NIE będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeżeli Instytut Gestalt będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w innych celach, np. zawarcie i wykonanie umowy, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie.